Restore the Right [Kidney] Decoction (you gui yin)

Shu Di Huang, Shan Zhu Yu, Shan Yao, Gou Qi Zi, Zhi Gan Cao, Du Zhong, Fu Zi, Rou Gui.


Warms the Kidneys and replenishes the essence.  This formula is slightly weaker than the principal formula. 

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono: ​786 444 3232

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono: ​786 574 1019​​​