​​​7175 sw 8 st, Suite 208 Miami, Fl 33144 ​​

Enfermedades de estomatolgía y fórmulas clásicas para su tratamiento.


dolor de muelas: yu un jian / chai ge jie ji tang


estomatitis (ulcerativa): dao chi san


gingivitis: bai hu tang / yu nu jian / zhi bai di huang wan / zhu ye shi gao tang


mandibula contraida: su he xiang wan / yu zhen san


periodontitis: niu huang jie du pian / yu nu jian


ulceras orales: niu huang jie du pian / xie xin tang​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​​7864443232

Registrate para recibir información y descuento.

teléfono: ​786 574 1019

Medicina Alternativa en Miami

teléfono: ​786 444 3232​

​​​​7988 sw 8 st,

Miami, Fl 33144 ​​

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO