​​​7175 sw 8 st, Suite 208 Miami, Fl 33144 ​​

teléfono: ​786 574 1019

Medicina Alternativa en Miami

teléfono: ​786 444 3232​

​​​​7988 sw 8 st,

Miami, Fl 33144 ​​

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

Enfermedades circulatorias y fórmulas clásicas para su tratamiento.


enfermedad de burger (tromboangeitis obliterante): dang gui si ni tang


flebitis trombotica: si miao yong an tang


linfadenitis: pu ji xiao du yin / xiao luo wan

linfangitis (aguda): huang lian jie du tang / wu wei xiao du yin


tromboangitis obliterante: dang gui si ni jia wu zhu yu sheng jiang tang / dang gui si ni tang / si miao yong an tang

trombosis (cerebral): bu yang huan wu tang

​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​​7864443232

Registrate para recibir información y descuento.